Termeni și condiții

 1. Dispoziții generale
  Aceste reguli pentru vânzarea mărfurilor prin intermediul unui magazin on-line (denumit în continuare “Regulile”) determină procedura de vânzare a bunurilor prezentate și a serviciilor de randare în legătură cu această vânzare, precum și reglementarea relației dintre cumpărător și vânzătorul de bunuri.
  Magazin online – un site de internet cu numele de domeniu arbustum.md, în care orice vizitator se poate familiariza cu descrierea și prețurile mărfurilor prezentate, poate selecta anumite condiții de plată și de livrare, poate crea o comandă pe site sau poate apela la Centrul de informare. Magazinul online este locul în care contractul de vânzare a bunurilor este încheiat între vânzător și cumpărător prin plasarea comenzii de către cumpărător și trimițând-o vânzătorului (adresa reală a vânzării de bunuri este adresa reală a vânzătorului specificată în magazinul “Contacte”).
 2. Termeni și definiții
  Vanzatorul inseamna S.R.L “Arbustum”, care vinde bunuri pe baza informatiei cumparatorului cu descrierile oferite de Vanzator cuprinse in catalogul electronic de pe site-ul arbustum.md detalii de contact ale vanzatorului sunt indicate pe pagina “Contacte”;
  Prin Cumpărător se înțelege un cetățean care intenționează să achiziționeze sau să utilizeze bunurile exclusiv pentru nevoi personale de familie, de uz casnic și altele care nu sunt legate de desfășurarea activității antreprenoriale sau organizația și antreprenorul individual care intenționează să achiziționeze sau să achiziționeze bunuri în scopuri legate de activitatea antreprenorială;
 3. Obiectul contractului și prețul bunurilor
  Oferta de produse în descrierea sa pe site-ul arbustum.md este o ofertă publică. Vânzarea de bunuri este efectuată de către Vânzător în conformitate cu Codul civil al Republicii Moldova.
  Contractul (oferta publică) privind vânzarea de bunuri între vânzător și cumpărătorul privat se consideră încheiat în cazul în care cumpărătorul confirmă comanda de pe site-ul magazinului online cu numele de domeniu arbustum.md, iar vânzătorul primește datele de comandă prin Internet.
  Prețurile pentru bunuri și servicii sunt indicate pe factură și corespund prețurilor prezentate în catalogul electronic în momentul descărcării.
  Termenii acestui contract vor fi considerați îndeplinite din momentul livrării mărfurilor la locul indicat de Cumpărător.
  Proprietatea asupra bunurilor trece la Cumpărător după plata și semnarea documentelor de expediere de către acesta la primirea bunurilor.
 4. Drepturile și obligațiile părților
  4.1. Livrarea de bunuri
  Vânzătorul este obligat să transfere cumpărătorului bunurile a căror calitate corespunde contractului și informațiile furnizate cumpărătorului la încheierea contractului, precum și informațiile aduse la cunoștința acestuia atunci când mărfurile sunt transferate (în documentația tehnică anexată la marfă, pe etichete, prin marcare sau prin alte mijloace prevăzute pentru anumite tipuri de bunuri).
  Bunurile sunt transferate cumpărătorului prin transportul de la compania de transport cu livrarea mărfurilor către locul indicat de cumpărător sau prin alte metode de livrare selectate atunci când clientul comandă o comandă (informațiile de expediere sunt listate în secțiunea Expediere a magazinului online)
  Vânzătorul trebuie să livreze bunurile cumpărătorului în modul și timpul specificat în comandă.
  Pentru livrarea mărfurilor în locul specificat de cumpărător, vânzătorul poate utiliza serviciile unor terțe părți (cu obligația de a informa cumpărătorul despre aceasta).

  4.2. Plata mărfurilor
  Plata pentru Bunuri se face in lei in numerar direct reprezentantului Vanzatorului (curier) care a livrat Bunurile la primirea Bunurilor.

  4.3. Garanții și răspundere
  Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru daunele cauzate cumpărătorului din cauza utilizării necorespunzătoare a Produselor achiziționate în Magazinul Online.
  Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru pierderile suferite de cumpărător ca rezultat al:
 • indicații în Ordinul datelor incorecte;
 • acțiuni ilegale ale terților.
  Părțile sunt scutite de răspundere pentru neîndeplinirea totală sau parțială a obligațiilor, în cazul în care această neîndeplinire a fost rezultatul unor circumstanțe de forță majoră care au apărut după intrarea în vigoare a regulilor, ca urmare a unor evenimente de urgență pe care părțile nu le-au putut prevedea și preveni prin măsuri rezonabile (forță majoră).
  În alte cazuri de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligațiilor lor, părțile poartă răspundere în conformitate cu legislația actuală a Federației Moldovenești.
  4.4. Alte condiții
  Vânzătorul ia toate măsurile prevăzute de lege pentru a împiedica divulgarea datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului. Nu se consideră divulgarea de către Vânzător a informațiilor către agenții săi și alte părți terțe care acționează în baza unui acord cu Vânzătorul pentru a-și îndeplini obligațiile față de Cumpărător.
  Dacă în secțiunile relevante ale site-ului vor fi specificate alte condiții pentru comanda și costul livrării Bunurilor, ordinea de plată, condițiile de garanție etc., mai degrabă decât așa cum este definită în aceste Reguli, până la